Referenciák - Debranet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Debranet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 49,98 kWp

A napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítés helyszíne Hencida, a Debranet Kft. telephelye. A rendszer összesen 204 db Korax KS 245 polikristályos napelem modult tartalmaz, a beépített teljesítmény 49,98 kWp.

A napelem modulok telepítése több szempontból is különleges és egyedi. A modulok egy része ugyanis az épület tetőszerkezetére, egy része pedig a talajra kerül. Az épület tetőszerkezete Lindab lemeztető, nagyon alacsony dőlésszöggel. Az optimális napenergia hasznosítás és áramtermelés érdekében ezért a napelem modulok 3 sorban, de a tetősíkból kiemelt módon kerültek telepítésre. A tetősíkból kiemelés az adott tájoláshoz tartozó optimális dőlésszögben történt. Itt figyelembe kellett azt is venni, hogy az egymással párhuzamosan elhelyezett sorok egymást ne árnyékolják le.

Mivel a napelemes modulok teljes egészében nem fértek fel a tetőre, ezért egy részük a telephelyen a rendelkezésre álló szabad földfelületen került elhelyezésre. 3 egyedi tartószerkezet készült, amelyen két sorban, álló elrendezésben tartószerkezetenként 34 db napelemes modul került elhelyezésre. A talajon elhelyezett tartószerkezet előnye a tetőre telepítéssel szemben, hogy itt lehetőség van a modulok optimális tájolására és az optimális dőlésszög beállítására egyidejűleg, mert nincs kötöttség a tető tájolása és dőlésszöge miatt. Természetesen a talajon a tartószerkezeteket úgy kellett egymástól megfelelő távolságra elhelyezni, hogy azok egymást ne árnyékolják le. A villamos hálózathoz a rendszer 4 db SMA Sunny Tripower 12000 TL inverteren keresztül csatlakozik. A projekt a KEOP 410-A pályázati konstrukcióban nyert el 24 822 200 Ft támogatást.