Jogszabályi háttér

A napelemes rendszerek, mint áramtermelő berendezések a Villamos Energia Törvény (VET) hatálya alá esnek, és a teljesítményük alapján jellemzően kiserőműnek minősülnek.
A hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek esetében az átvétel feltételeit is rögzíti a VET.

Az áramszolgáltató műszaki követelményeket támaszt a napelemes rendszerekkel szemben. Ez érthető, mert a fotovoltaikus kiserőmű közvetlenül kapcsolódik a villamos energia rendszerhez, annak részévé válik. A kiserőmű, ahogy más rendszerelem nem megfelelő működése megzavarhatja a villamos energia rendszer működését.

A műszaki követelmények elsősorban az invertereket és a napelemeket érintik. A társaságunk által telepített napelemes rendszerek, ezen belül kiemelten a napelemek és az inverterek rendelkeznek a forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi engedéllyel és minősítéssel, illetve az európai uniós országokban megkövetelt TÜV minősítéssel is.

Építési engedélyezési eljárás

Az 50 kVA alatti, Háztartási Méretű Kiserőműnek számító napelemes rendszerek telepítése (a VET 116.§ 3. bekezdés alapján) nem építési engedély köteles tevékenység. Az 50 kVA alatti, Háztartási Méretű Kiserőműnek számító napelemes rendszerek telepítése során nem szükséges építési naplót vezetni, kivéve azokban az esetekben, amikor a kivitelező közbeszerzési eljárás során lett kiválasztva.

(3)485 Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni
a)486 a háztartási méretű kiserőmű építéséhez,


Az 50 kVA alatti, Háztartási Méretű Kiserőműnek számító napelemes rendszerek telepítése során nem szükséges építési naplót vezetni, kivéve azokban az esetekben, amikor a kivitelező közbeszerzési eljárás során lett kiválasztva.


Háztartási méretű (50 kVA alatti) kiserőmű hálózatra csatlakoztatásának és hálózat használatának különös szabályait a 273_2007_X_19_Korm_rendelet szabályozza.

4. § A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.
5. § (1) A háztartási méretű kiserőmű rendelkezésre állási teljesítménye alatt a kVA mértékegységben kifejezett erőművi teljesítőképességet kell érteni.
(2) Egy adott csatlakozási ponton háztartási méretű kiserőművet létesíteni, illetve üzemeltetni a felhasználóként ugyanazon csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény határáig a csatlakozási szerződés módosítása nélkül, a rendelkezésre álló teljesítményt meghaladó, de legfeljebb a VET 3. § 24. pontjában meghatározott teljesítményig a csatlakozási szerződés megfelelő módosítása mellett, a hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó külön jogszabály, továbbá az elosztói szabályzatban, és az elosztó üzletszabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint lehet.
(3) A felhasználó a háztartási kiserőmű üzembe helyezésére vonatkozó szándékáról a háztartási méretű kiserőmű alapvető műszaki adatait tartalmazó írásbeli vagy elektronikus igénybejelentésben tájékoztatja a vele jogviszonyban álló elosztót.
(4) A felhasználó a háztartási méretű kiserőmű létesítésére, illetve üzemeltetésére vonatkozó igénybejelentésében köteles nyilatkozni arról, hogy kíván-e villamos energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját villamos energia fogyasztásának kielégítése érdekében kíván villamos energiát termelni. A hálózati csatlakozás műszaki jellemzőit ezen nyilatkozat figyelembevételével kell kialakítani.
(5) Ha a háztartási méretű kiserőmű a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba villamos energiát betáplál, akkor a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével, mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató elszámolási időszakonként a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában a felek megállapodása szerint havi, féléves vagy éves szaldó elszámolást alkalmaz.
Kiserőművi engedélyek (50 kWA-nél nagyobb rendszerek) esetén az engedélyezési eljárást az Energia Hivatalnál kell lefolytatni.