Napenergia hasznosítása

A napenergia a legfontosabb energiaforrás. A Napból a Földre érkező energiamennyiség tizenhétezerszer nagyobb, mint az emberiség jelenlegi teljes energiafelhasználása. A napenergia potenciálja nagyságrendekkel haladja meg minden egyéb más energiahordozó potenciálját.

Amíg a nap süt, addig nem létezik energiaválság.

A nap sugárzása közvetlenül – direkt sugárzás - illetve közvetett módon - diffúz sugárzás - jut el a Föld felszínére.
A napenergia aktív hasznosításának két legfontosabb formája:

A fotovoltaikus rendszerek esetében a napelemek segítségével villamos energia állítható elő, amellyel közvetlenül, vagy tárolás után villamosenergia-fogyasztó-berendezés működtethető.

Fotovoltaikus rendszerek csoportosítása:

Szigetüzemű rendszer esetében a teljes energiafelhasználást a napelemes rendszer által megtermelt energia biztosítja. Tekintettel arra, hogy az áramfogyasztás és a termelés időben nem esik egybe, ezért akkumlátort is kell telepíteni, amely a pufferként tárolja a megtermelt áramot.

Hálózati visszatáplálás esetében a megtermelt áram, vagy annak egy része a villamosenergia-hálózatba visszatáplálásra kerül.  A fölös megtermelt áram „pufferelését” így maga a villamos energia hálózat végzi, ezért nincs szükség akkumlátorok vagy egyéb tároló berendezések telepítésére.

Beszélhetünk még a napenergia aktív termikus hasznosításáról is. Ennek hasznosításnak a legfontosabb képviselői a napkollektorok. Ebben az esetben a kollektorban lévő keringő víz, vagy más hőhordozó közeg a beérkező napenergia hatására felmelegszik, és egy gépészeti rendszer segítségével használati melegvizet állít elő, vagy a fűtésre segít rá.

A napenergiának számos más hasznosítási módja létezik még, példaként említjük az építészeti eszközökkel történő passzív napenergia hasznosítást.