Projekt lebonyolítás menete

A projektötlet megszületik, a projektgazda szeretné villanyszámláját jelentősen csökkenteni, és ezért napelemes rendszer telepítésén gondolkozik.

A projektgazda felveszi a kapcsolatot a társaságunkkal.

A felhasználói adatok ismeretében elvégezzük a projektgazda épületeihez rendelhető fogyasztási adatok elemzését, az adatok auditját, ennek alapján meghatározzuk a lehetséges fotovoltaikus rendszer teljesítményeket.

Ezt követi a díjmentes helyszíni műszaki felmérés. Ennek keretében szakembereink felmérik az érintett épületek műszaki adottságát, így a tetők szerkezetét, dőlésszögét, tájolását, árnyékoltságát, stb.

A helyszíni felmérés illetve a fogyasztási adatok alapján történik a rendszer méretezése, tervezése, amelynek keretében meghatározásra kerül a telepíthető rendszer teljesítménye és a rendszer által termelt villamos energia mennyisége.

Társaságunk elkészíti a műszaki megoldást és ajánlatot, továbbá javaslatot tesz finanszírozási megoldásokra, így pályázati forrás igénybevételére, szállítói finanszírozásra, önrész előfinanszírozására.

A projektgazda a projekt megvalósítása mellett dönt.

Ezt követően társaságunk a villamos energia szolgáltatónál elvégzi az igénybejelentést és beszerzi a szükséges engedélyeket. A telepítendő rendszerek többsége Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE), amelyek nem építési engedély kötelesek. Amennyiben a projekt nem minősül HMKE-nek, úgy lefolytatjuk a teljes építési engedélyezési eljárást is. A projekt abban az esetben építési engedély köteles, amennyiben a telepítendő rendszer csatlakozási teljesítménye meghaladja az 50 kW-ot, vagy a csatlakozás nem kisfeszültségen történik.

Elkészítjük és benyújtjuk a pályázatot.

Ha a pályázati kiírás ezt előírja, akkor a műszaki megoldást energetikai auditorral auditáltatjuk és jóváhagyatjuk.

A nyertes pályázat esetében közreműködünk a támogatási szerződés megkötésében.

A napelemes rendszert partnereink segítségével legyártjuk, a helyszínre szállítjuk, majd a teljes rendszert telepítjük és üzembe helyezzük.

Az elkészült rendszert a szolgáltatóval átvetetjük, amelyhez elkészítjük a megfelelő műszaki dokumentációt és közreműködünk - amennyiben partnereink ezt igénylik – a szolgáltatóval kötendő hálózathasználati és energiavételezési szerződések előkészítésében, megkötésében.

A szükséges műszaki támogatást és garanciát folyamatosan biztosítjuk.

A projekt megvalósításához betervezett pénzügyi megoldásokat aktiváljuk, így a szállítói finanszírozást is. A szállítói finanszírozás során a projektgazdának nem kell előfinanszírozni a projekt teljes költségét, mert a szállító az önrész feletti résszel közvetlenül a támogató szervezettel számol el. A pályázatoknál jellemzően használt utófinanszírozás esetében viszont a pályázónak a teljes projektköltséget előre meg kell finanszíroznia, és a támogatást a projektmegvalósítást követően utólag lehívnia.

A projekt megvalósítása során elvégezzük a pályázati menedzsment feladatokat és elkészítjük a szükséges elszámolásokat, majd a projekt megvalósítását követően elkészítjük a zárójelentést. A projekt fenntartási időszak végéig biztosítjuk a pályázati monitoring tevékenységet.