VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

5. PRIORITÁS:   Az   erőforrás   hatékonyság   előmozdítása,   valamint   az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban

A  prioritáshoz  kapcsolódó  tervezett  intézkedések  struktúrája,  és  az  egyes  intézkedések keretében tervezett beavatkozások indikatív és nem teljes körű felsorolása

Tervezett intézkedések előzetes tartalma:

Mezőgazdasági melléktermék és hulladék energiafelhasználásának javítása érdekében telepi biomassza erőművek, biogáz erőművek és komposztáló kazánok vásárlásának támogatása, illetve  az  előállított  energia  szétosztását,  tárolását  biztosító  eszközök  beszerezésének támogatása