TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

 

3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

Specifikus cél 2: Települési energiahatékonyság növelése

A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések

3. intézkedés: A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása

Az intézkedés keretein belül megvalósítható az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energiahatékonyság központú rehabilitációja, ideértve egyebek között a villamos energiaszolgáltató rendszerek és a közvilágítás korszerűsítését, elavult kazánházak felújítását, illetve az épületek hőszigetelésének javítását. Az intézkedés minden olyan, az energiaháztartás fejlesztésére irányuló kezdeményezést támogat, amely az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületek energia felhasználásában, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásában jelentős megtakarítást eredményez.

Főbb  célcsoportok: települési önkormányzatok, a településeken élő lakosság, a  középületek üzemeltetői.
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok.

 

2.Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

4. intézkedés: Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok

Az intézkedés célja a szükséges kisebb léptékű, térségi és települési jelentőségű, települési és településközi koordinációt igénylő, megújuló forrásokból energia termelését és helyi felhasználását célzó megoldások (pl. közösségi fűtőművek létesítése, integrált kisléptékű megújuló energiatermelő rendszerek) megvalósításának támogatása.

Főbb célcsoportok: települési önkormányzatok, a településeken élő lakosság, a középületek üzemeltetői.
Kedvezményezettek típusainak meghatározása: települési önkormányzatok.