Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

 

Prioritás 4.: Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

Specifikus cél 3: Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása

Az intézkedés keretében támogatni kívánjuk a gazdálkodó szervezetek megújuló energia felhasználásának növelésére, valamint energiahatékonyságának javítására irányuló fejlesztéseit. A magyarországi adottságokhoz igazodóan elsősorban a biomassza és a geotermikus energia hasznosítását ösztönözzük, de a támogatások kiterjednek a víz-, nap-, szélenergia hasznosítására is. Támogatásban részesülhetnek a vállalkozások épület-energetikai korszerűsítései és új energia-hatékony épületek építése. 

Főbb célcsoportok: kkv-k

Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a GINOP teljes célterületét érinti.
Kedvezményezettek típusai: Magyarország területén működő vállalkozások.